Osiguranje od auto odgovornosti

car-ins Osiguranje od automobilske odgovornosti je obavezno za sva vozila. U vožnji se događaju razne nezgode, čije posljedice mogu biti i velike materijalne štete.

Osiguranje od AO Vas štiti od: materijalne odgovornosti za učinjenu štetu, sa policom AO ste zaštićeni ako Vas ošteti neki drugi vozač od strane njegovog osiguravača. Materijalnu štetu u obavezi je pokriti osiguravaće Društvo stranke koja je kriva za počinjenu štetu. Stranka koja je prouzrokovala štetu ovim osiguranjem ne dobija naknadu za štetu na vlastitom vozilu.

Kasko osiguranje

kasko-insUkoliko zaključite kasko osiguranje za Vaša vozila pokrivate štete koje nastaju na vozilu usljed oštećenja odnosno uništenja osiguranog vozila kao i alata, pribora i rezervnih dijelova zbog:


1. saobraćajne nezgode, kao: prevrnuće vozila, sudar, udar, iskliznuće, survavanje i slično
2. pada ili udara nekog predmeta
3. požara
4. udara groma
5. eksplozije, osim eksplozije nuklearne energije
6. oluje
7. grada (tuče)
8. sniježne lavine
9. pada vazdušne letjelice svih vrsta
10. manifestacija i demonstracija
11. zlonamjernih postupaka i obijesti trećih lica
12. oštećenje tapacirunga u osiguranom vozilu, prouzrokovanog prilikom pružanja pomoći trećim licima koja su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način
13. namjernog prouzrokovanja štete na osiguranom vozilu u cilju spreèavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima

Putno - zdravstveno osiguranje

pzo-insU namjeri da svojim osiguranicima omogućimo što kvalitetniju i povoljniju uslugu osiguranja za vrijeme puta i boravka u inostranstvu, Uprava društva Lido-osiguranje d.d. je 22.09.2004.godine donijela izmjene i dopune tarife putničko-zdravstvenog osiguranja koje se primjenjuju od istog dana. Polica putničko-zdravstvenog osiguranja (PZO) za vrijeme


puta i boravka u inostranstvu obezbjeđuje pokriće za neposrednu medicinsku pomoć osiguraniku. Sa policom će se nadoknaditi svi troškovi medicinskog neophodnog tretmana za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu.

Za asistentske usluge u inostranstvu možete se obratiti direktno našoj partnerskoj kući Coris Assistance Group, sa uredom u Ljubljani preko tf. broja rezervisanog za naše osiguranike: +386 1 519 20 20.

Imovinsko osiguranje

imo-insPrema uslovima "Lido-osiguranja" d.d. nudimo Vam slijedeće vrste imovinskih osiguranja:


1. osiguranje od požara
2. osiguranje mašina od loma
3. osiguranje od provalne krađe i razbojništva
4. osiguranje stakla od loma
5. osiguranje stvari domaćinstva
6. osiguranje objekata u montaži i izgradnji
7. osiguranje transporta domaćeg i međunarodnog
8. osiguranje odgovornosti
9. osiguranje poljoprivrede
10. osiguranje motornih vozila
11. osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
12. putničko zdravstveno osiguranje